J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Vítejte na stránkách Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Drahany

Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ je vesnická málotřídní škola s rodinnou atmosférou. Navštěvují ji děti z Drahan, Bousína, Otinovsi, Nivy a Nových Sadů.

 

Adresa:

798 61 Drahany 133

Telefon: 

582 395 048

e-mail

zsdra@pvskoly.cz

ID datové schránky: 3e4pecd

IČ: 62859005 

RED IZO: 600120465

ESF

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Pro další info rozkliknout nadpis.

Informace

Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak.

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021. Rádi přivítáme prvňáčky společně s jejich rodiči, musíme však rodiče požádat, aby použili respirátor. 
Pro další informace rozkliknout nadpis.

Informace pro strávníky

Od 30. 8. 2021 bude ve školní jídelně zahájeno vaření pro cizí strávníky. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 582395022 nebo osobně ve školní jídelně u paní kuchařky. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se uskuteční bez osobní účastí dětí i zákonných zástupců. Zákonný zástupce zašle v termínu od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně lékařského potvrzení) a kopii rodného listu dítěte datovou schránkou (ID datové schránky: 3e4pecd), e-mailem s elektronickým podpisem (zsdra@pvskoly.cz), nebo poštou s originálním podpisem (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133), případně žádost s kopií rodného listu vloží přímo do poštovní schránky u vstupních dveří budovy školy.

Pro další info rozkliknout nadpis.

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude i v letošním roce probíhat bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců. Zákonní zástupci zašlou v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 vyplněnou přihlášku ke vzdělávání a kopii rodného listu dítěte na adresu školy (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133), případně datovou schránkou (ID datové schránky: 3e4pecd), e-mailem s elektronickýcm podpisem (zsdra@pvskoly.cz), nebo vložení přímo do poštovní schránky u vstupních dveří budovy školy.

Pro další info rozkliknout nadpis.