J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Vítejte na stránkách Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Drahany

Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ je vesnická málotřídní škola s rodinnou atmosférou. Navštěvují ji děti z Drahan, Bousína, Otinovsi, Nivy a Nových Sadů.

 

Adresa:

798 61 Drahany 133

Telefon: 

582 395 048

e-mail

zsdra@pvskoly.cz

ID datové schránky: 3e4pecd

IČ: 62859005 

RED IZO: 600120465

ESF

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Pro další info rozkliknout nadpis.

Provoz MŠ od 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 bude obnoven provoz mateřské školy pro všechny děti. Děti nebudou testovány na COVID-19, nemusí používat ochranu úst a nosu (rouška, respirátor), nesmí však vykazovat známky infekčního onemocnění.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se uskuteční bez osobní účastí dětí i zákonných zástupců. Zákonný zástupce zašle v termínu od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně lékařského potvrzení) a kopii rodného listu dítěte datovou schránkou (ID datové schránky: 3e4pecd), e-mailem s elektronickým podpisem (zsdra@pvskoly.cz), nebo poštou s originálním podpisem (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133), případně žádost s kopií rodného listu vloží přímo do poštovní schránky u vstupních dveří budovy školy.

Pro další info rozkliknout nadpis.

Informace pro rodiče dětí MŠ

Od pondělí 12. 4. 2021 bude obnoven provoz mateřské školy pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhnou šesti let do 31. 8. 2021). Děti nesmí vykazovat známky infekčního onemocnění a musí podstoupit testování na COVID-19 (testuje se v pondělí a ve čtvrtek Singclean testy)Ochranu úst a nosu (roušku, respirátor) nemusí děti používat. 

Informace pro rodiče žáků ZŠ

Od pondělí 12. 4. 2021 bude obnoven provoz základní školy. Prezenčního vzdělávání se zúčastní všichni žáci školy, kteří nevykazují známky infekčního onemocnění a podstoupí testování na COVID-19 (testuje se v pondělí a ve čtvrtek Singclean testy).

Žáci musí používat ochranu úst a nosu - chirurgickou roušku, případně respirátor.

Informace k testování: pro rodiče | testování.edu.cz

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude i v letošním roce probíhat bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců. Zákonní zástupci zašlou v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 vyplněnou přihlášku ke vzdělávání a kopii rodného listu dítěte na adresu školy (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133), případně datovou schránkou (ID datové schránky: 3e4pecd), e-mailem s elektronickýcm podpisem (zsdra@pvskoly.cz), nebo vložení přímo do poštovní schránky u vstupních dveří budovy školy.

Pro další info rozkliknout nadpis.

Informace pro rodiče

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, které mimo jiné od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí MŠ a žáků ZŠ ve škole. Z toho důvodu bude od 1. 3. 2021 probíhat výuka žáků ZŠ a posledního ročníku MŠ distančně.

Vaření pro cizí strávníky

Od 24. 8. 2020 bude ve školní jídelně zahájeno vaření pro cizí strávníky. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 582395022 nebo osobně ve školní jídelně u paní kuchařky. 

Obnovení provozu ZŠ

Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz ZŠ. Účast žáků je dobrovolná. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18. 5. 2020.
Pro další info rozkliknout nadpis.